قیمت فروش بهترین زعفران صادراتی

قیمت فروش بهترین زعفران صادراتی در بازار چند است؟
قیمت خرید و فروش زعفران در بازار از گرمی ۱۰-۱۲ هزار تومان شروع و تا گرمی ۱۷-۲۳  هزار تومان متغیر است.
اما قیمت خرید هر کیلو زعفران اصل – علت تفاوت قیمت خرید زعفران عمده – قیمت ارزان زعفران…
شرکت الماس زعفران جهان ارایه کننده بهترین زعفران می باشد.

برای دریافت ادامه مطلب اینجا کلید کنید