Prices of saffron

قیمت زعفران در مرند

قیمت زعفران در مرند

قیمت زعفران در مرند بر اساس خرده فروشی یا عمده فروشی متفاوت است.
خریداران زعفران منطقه مرند. اغلب در حوزه صادرات زعفران فعالیت دارند….مرکز فروش زعفران ممتاز مرند

خرید زعفران در اندونزی

قیمت خرید و فروش زعفران امروز

قیمت هر کیلو زعفران جدید در بازار خرید و فروش زعفران امروز چند است؟
همچنین در ادامه به بررسی قیمت هر کیلو زعفران نو و خرید زعفران امسالی در شرکت الماس زعفران جهان پرداختیم.
نرخ عمده فروشی زعفران درجه یک در بازار زعفران ایران ۱۸ تا ۲۵ میلیون تومان تصویب شد.
در ادامه ویژگی های زعفران نو را بررسی می کنیم.

error: Content is protected !!