Prices of saffron

قیمت زعفران برداشت امسال

قیمت زعفران برداشت امسال

هر کیلو زعفران امسالی در بازار مشهد بین ۸ تا ۱۵ تومان است.
در این بخش لیست قیمت زعفران برداشت امسال را مشاهده می کنید.
برای خرید زعفران تازه از مرکز عمده فروشی زعفران خالص با کارشناسان ما در تماس شوید.

قیمت فروش عمده زعفران صادراتی در سال جدید

قیمت فروش عمده زعفران صادراتی در سال جدید

قیمت فروش عمده زعفران امسالی در بازار اعلام شد.
میانگین نرخ خرید زعفران سرگل ممتاز ۹ تا ۱۲ تومان است.
زعفران سرگل صادراتی با بسته بندی شرکتی حدود ….
لیست قیمت زعفران در سال جدید در مراکز فروش زعفران قائنات …

error: Content is protected !!