مرکز فروش زعفران فله در مشهد

خرید و فروش زعفران در بورس

Rate this post

وضعیت معامله زعفران صادراتی در بورس

خرید و فروش زعفران در بورس و وضعیت معامله زعفران صادراتی در بورس چگونه است؟ افزایش خرید و فروش زعفران در بورس و با پذیرش انبارهای جدید، موجب دسترسی بیشتر کشاورزان به بورس کالا شده است. با رونق معامله زعفران در بورس کالا نقش دلالان در بازار کمرنگ تر خواهد شد. مهمترین نتیجه معامله زعفران در بورس کالا خرید و فروش با قیمت واقعی آن است. عرضه زعفران در بورس کالا به واقعی شدن قیمت این محصول کمک کرده و موجب شده تا دست واسطه‌ها نیز از این بازار کوتاه شود. شاهد این اتفاق هستیم که کشاورزان با رضایت بیشتری اقدام به کاشت و فروش زعفران خود می کنند.

 هر چه زعفران با کیفیت تر باشد، در بورس کالای ایران تقاضای بالا تری برای آن وجود دارد. خریداران قیمت مناسبی برای آن پرداخت می‌کنند. عرضه زعفران در بورس نیز موجب ارتقای کیفیت این محصول شده است.

با توجه به این که زمان برداشت زعفران است، عرضه این محصول به مرور افزایش ‌یابد. بنابراین افت قیمت زعفران در این شرایط موضوعی غیرمنطقی و غیرطبیعی نیست.

شرایط کنونی بازار زعفران طبیعی است. هم‌اکنون بازار در حال بازیابی خود است. این اتفاق بدین مفهوم است که بازار کنونی زعفران با واقعیت‌های موجود همخوانی دارد.

خرید و فروش زعفران در بورس
خرید و فروش زعفران در بورس

  بنظر می‌رسد بیش از پیش شاهد عرضه زعفران و استقبال کشاورزان از حضور در بورس باشیم.

این در شرایطی است که بارش‌های فعلی نیز این امیدواری را در کشاورزان ایجاد کرده است. سال پررونقی را در زمینه تولید زعفران پیش رو خواهیم داشت. این موضوع  نویدبخش این مطلب است که با گذشت زمان با توجه به مجموعه عوامل اشاره شده، شاهد افزایش عرضه زعفران در بورس کالا باشیم.

پذیرش انبارهای جدید زعفران، باعث دسترسی کشاورزان به بورس زیاد و زعفران کاران از انگیزه بیشتری برای عرضه محصول خود در بورس برخوردار شود. ضمن این که این موضوع به کمرنگ شدن نقش و حضور دلالان در بازار زعفران کمک بیشتری خواهد کرد.

 

 شرکت الماس زعفران جهان به طور مستقیم زعفران کشت کرده – بسته بندی و بعد به متقاضیان ارجمند ارایه میکند

واردات و صادرات – توزیع و پخش زعفران صادراتی ۱۰۰٪ ارگانیک

 

error: Content is protected !!