ویژگی های پیاز زعفران گلخانه ای

ویژگی های پیاز زعفران گلخانه ای کدامند؟ بهترین پیاز برای کشت زعفران در گلخانه باید چه ویژگی های داشته باشد؟ پیاز زعفرانی که در گلخانه…

برای دریافت ادامه مطلب اینجا کلید کنید

آموزش کاشت پیاز زعفران گلخانه ای

آموزش کاشت پیاز زعفران گلخانه ای _ چرا کشت زعفران گلخانه ای رونق پیداکرده است؟مدیریت روزانه گلخانه زعفران چگونه است؟ دما، نور و رطوبت را در گلخانه…

برای دریافت ادامه مطلب اینجا کلید کنید