قیمت فروش زعفران در بازار زعفران

قیمت فروش زعفران در بازار زعفران مشهد چند است؟ در آبان ماه قیمت فروش زعفران صادراتی در این بازار سیر نزولی داشته است. با توجه…

برای دریافت ادامه مطلب اینجا کلید کنید

قیمت فروش زعفران فله در بازار مشهد

قیمت زعفران در بازار زعفران مشهد متفاوت است. قیمت فروش زعفران فله در نیمه دوم سال۹۸ وضعیتی پایدار را پیداکرده است و این روزها تغییر…

برای دریافت ادامه مطلب اینجا کلید کنید

فروش زعفران و قیمت زعفران در آبان ۹۸

فروش زعفران صادراتی و قیمت زعفران در آبان ۹۸ در متن زیر دریافت کنید قیمت هر کیلو زعفران در بازار زعفران و قیمت زعفران در…

برای دریافت ادامه مطلب اینجا کلید کنید