مشتریان زعفران ایران

مشتریان زعفران ایران و میزان صادرات زعفران کشورهایی که مشتریان زعفران ایران هستند؟ کارشناسان می گویند حجم صادرات و ارزش صادرات زعفران در ماه های…

برای دریافت ادامه مطلب اینجا کلید کنید

بزرگترین واردکنندگان زعفران ایران

بزرگترین واردکنندگان زعفران ایران کدامند؟ بزرگترین واردکنندگان زعفران ایران کدامند؟ طبق آمار رسمی میزان صادرات زعفران ایران در طی ۹ ماه گذشته بیش از ۱۶۰ تن بوده…

برای دریافت ادامه مطلب اینجا کلید کنید