خرید و فروش زعفران در بورس

وضعیت معامله زعفران صادراتی در بورس خرید و فروش زعفران در بورس و وضعیت معامله زعفران صادراتی در بورس چگونه است؟ افزایش خرید و فروش زعفران…

برای دریافت ادامه مطلب اینجا کلید کنید

ارزش صادرات زعفران ایران

ارزش صادرات زعفران ایران چقدر است؟ طبق بر اساس آمار رسمی ارزش صادرات زعفران ایران در طی ۹ ماه گذشته بیش از ۱۶۰ تن بوده است.…

برای دریافت ادامه مطلب اینجا کلید کنید

مشتریان زعفران ایران

مشتریان زعفران ایران و میزان صادرات زعفران کشورهایی که مشتریان زعفران ایران هستند؟ کارشناسان می گویند حجم صادرات و ارزش صادرات زعفران در ماه های…

برای دریافت ادامه مطلب اینجا کلید کنید